همه ی مطالب کلاس نهم

دانلود پاورپوینت فصل 1 زبان نهم

برای دانلود پاورپوینت فصل 1 زبان نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

کتاب ورق زن عربی نهم

برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

کتاب ورق زن فارسی نهم

برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

کتاب ورق زن ریاضی نهم

برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

ترکیبات مولکولی و ترکیبات یونی

مقایسه ترکیبات مولکولی و ترکیبات یونی

بقیه در ادامه مطالب

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
باران نوروزی

پاورپینت فصل 5 علوم

برای دانلود پاورپوینت فصل 5 علوم نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
باران نوروزی

پاورپینت فصل 4 علوم

برای دانلود پاورپوینت فصل 4 علوم نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
باران نوروزی

پاورپوینت فصل 3 علوم

برای دانلود پاورپوینت فصل 3 علوم نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
باران نوروزی

پاورپوینت فصل 2 علوم

برای دانلود پاورپوینت فصل 2 علوم نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
باران نوروزی

پاورپوینت فصل 1 علوم

برای دانلود پاورپوینت فصل 1 علوم نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
باران نوروزی