همه ی مطالب کلاس نهم

۲۸۳ مطلب توسط «باران نوروزی» ثبت شده است

معنی متن درس 2 عربی پایه نهم


برای دانلود معنی متن درس 2عربی پایه نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.

برگرفته شده از وبلاگ:grade9.blog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

معنی متن درس 1 عربی پایه نهم


برای دانلود معنی متن درس 1 عربی پایه نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


برگرفته شده از وبلاگ:grade9.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

افعال ماضی و مضارع


برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
باران نوروزی

دانلود پاورپوینت فصل 2 زبان نهم

برای دانلود پاورپوینت فصل 2 زبان نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
باران نوروزی

دانلود پاورپوینت فصل 1 زبان نهم

برای دانلود پاورپوینت فصل 1 زبان نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

کتاب ورق زن عربی نهم

برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

کتاب ورق زن فارسی نهم

برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

کتاب ورق زن ریاضی نهم

برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

ترکیبات مولکولی و ترکیبات یونی

مقایسه ترکیبات مولکولی و ترکیبات یونی

بقیه در ادامه مطالب

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
باران نوروزی

پاورپینت فصل 5 علوم

برای دانلود پاورپوینت فصل 5 علوم نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید. 

برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
باران نوروزی