همه ی مطالب کلاس نهم

۲۳ مطلب با موضوع «پیام های آسمان» ثبت شده است

جواب تمامی خودت را امتحان کن پیام های آسمان کلاس نهم


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
باران نوروزی
دانلود آزمون ۹ بهمن کانون قلمچی کلاس نهم

دانلود آزمون ۹ بهمن کانون قلمچی کلاس نهم

دانلود در ادامه مطلب (همراه پاسخنامه)

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱
باران نوروزی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم ( گزینه دو ) همه دروس

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم ( گزینه دو ) همه دروس

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم ( گزینه دو ) دیماه ۹۴
فارسی: ۱۰ سوال
عربی: ۱۰ سوال
پیام های آسمان: ۱۰ سوال
انگلیسی: ۱۰ سوال
ریاضی: ۱۵ سوال
علوم تجربی: ۱۵ سوال
مطالعات اجتماعی: ۱۰ سوال

دانلود در ادامه مطلب

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱
باران نوروزی
دانلود نمونه سوال درس 11پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 11پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 11پیام های آسمانی نهم

برای دانلود    pdf-dl-icon    کلیک کنید


منبع:9hoom.blog.ir
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
باران نوروزی
دانلود نمونه سوال درس 10پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 10پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 10پیام های آسمانی نهم

برای دانلود    pdf-dl-icon    کلیک کنید


منبع:9hoom.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
باران نوروزی
دانلود نمونه سوال درس 9پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 9پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 9پیام های آسمانی نهم

برای دانلود    pdf-dl-icon    کلیک کنید


منبع:9hoom.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
باران نوروزی
دانلود نمونه سوال درس 8پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 8پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 8پیام های آسمانی نهم

برای دانلود    pdf-dl-icon    کلیک کنید


منبع:9hoom.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
باران نوروزی
دانلود نمونه سوال درس 7پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 7پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 7پیام های آسمانی نهم

برای دانلود    pdf-dl-icon    کلیک کنید


منبع:9hoom.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
باران نوروزی
دانلود نمونه سوال درس 6پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 6پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوال درس 6پیام های آسمانی نهم

برای دانلود    pdf-dl-icon    کلیک کنید


منبع:9hoom.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
باران نوروزی
دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمان نهم

دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمان نهم

دانلود در ادامه مطلب

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
باران نوروزی