همه ی مطالب کلاس نهم

۵۵ مطلب با موضوع «علوم تجربی» ثبت شده است

اثبات قانون اول نیوتن در این ویدئو


اثبات قانون اول نیوتن در این ویدئو

برای دانلود اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

نمونه سوالات درس 7 علوم

نمونه سوالات درس 7 علوم

برای دانلود اینجا کلیک کنید.
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

نمونه سوالات درس 6 علوم

نمونه سوالات درس 6 علوم

برای دانلود اینجا کلیک کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

نمونه سوالات درس 5 علوم

نمونه سوالات درس 5 علوم

برای دانلود اینجا کلیک کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

3 تا نمونه سوال مختلف برای درس 4 علوم

3 تا نمونه سوال مختلف برای درس 4 علوم


برای دانلود اولین نمونه سوال تشریحی برای درس 4 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دومین نمونه سوال تشریحی برای درس 4 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود سومین نمونه سوال تشریحی برای درس 4 اینجا کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

3 تا نمونه سوال مختلف برای درس 3 علوم

3 تا نمونه سوال مختلف برای درس 3 علومبرای دانلود اولین نمونه سوال تشریحی برای درس 3 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دومین نمونه سوال تشریحی برای درس 3 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود سومین نمونه سوال تشریحی برای درس 3 اینجا کلیک کنید. 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

4 تا نمونه سوال مختلف برای درس 2 علوم

4 تا نمونه سوال مختلف برای درس 2 علومبرای دانلود اولین نمونه سوال تشریحی برای درس 2 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دومین نمونه سوال تشریحی برای درس 2 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود سومین نمونه سوال تشریحی برای درس 2 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود چهارمین نمونه سوال تستی برای درس 2 اینجا کلیک کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

5 تا نمونه سوال مختلف برای درس 1 علوم

5 تا نمونه سوال مختلف برای درس 1 علومبرای دانلود اولین نمونه سوال تشریحی برای درس 1 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود دومین نمونه سوال تشریحی برای درس 1 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود سومین نمونه سوال تشریحی برای درس 1 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود چهارمین نمونه سوال تشریحی برای درس 1 اینجا کلیک کنید.
برای دانلود پنجمین نمونه سوال تستی برای درس 1 اینجا کلیک کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

نمونه سوالات جدید درس 1 و 2 و 3 علوم

نمونه سوالات جدید درس 1 و 2 و 3 علوم

برای دانلود اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade

نمونه سوالات درس 1 و 2 و 3 علوم

نمونه سوالات درس 1 و 2 و 3 علوم

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sajjad Alemzade