همه ی مطالب کلاس نهم

بچه های هنری

بچه هایی که میخوان برن رشته های هنری .یه سری از کارامو گذاشتم اینجا بیاید ببینید .flora.blog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

سوال و پاسخ دفاعی از درس یک تا دوازده

سوال و پاسخ دفاعی از درس یک تا هفتسوال و پاسخ دفاعی از درس هفت تا دوازده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
باران نوروزی

امتحان خرداد ماه هماهنگ زبان استان تهران

امتحان هماهنگ زبان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
باران نوروزی

سوالات خرداد ماه آمادگی دفاعی

سوالات خرداد ماه دفاعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

سوالات خرداد ماه زبان انگلیسی

سوالات هماهنگ خرداد ماه زبان 


سوالات هماهنگ خرداد ماه زبان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

سوالات خرداد ماه آمادگی دفاعی

سوالات خرداد ماه آمادگی دفاعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

نمونه سوال خرداد ماه زبان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

نمونه سوالات نوبت دوم خرداد ماه علوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی
نمونه سوالات نوبت دوم خرداد ماه علوم

نمونه سوالات نوبت دوم خرداد ماه علوم

درس اهرم علوم نهم نمونه سوال علوم نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
باران نوروزی

نمونه سوالات نوبت دوم و نوبت اول ریاضی به همراه پاسخنامه

نمونه سوال ریاضی نوبت دوم و اول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
باران نوروزی