در این کتاب هر فصل کتاب درسی به چند قسمت تقسیم شده است.

ترجمه‌ی تحت اللفظی و روان متن: در ابتدای هر درس،‌متن کتاب درسی به صورت تحت‌اللفظی (لغت به لغت) و روان ترجمه شده است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند که خودشان توانایی انجام ترجمه را پیدا کنند.

ارائه‌ی واژگان، مترادف، متضاد و جمع مکسر: واژگان جدید هر درس به همراه تمام مترادف‌ها، متضادها و جمع مکسر آورده شده است..

قواعد: قواعد هر درس به زبان ساده و به دور از هر گونه زیاده‌گویی آموزش داده شده است.

تمارین کتاب درسی: کلیه‌ی تمارین کتاب درسی به همراه پاسخ و ترجمه‌ی آن آورده شده است.

سؤالات امتحانی درس با پاسخ تشریحی: در هر درس تعداد قابل توجهی سؤال امتحانی با پاسخ تشریحی گردآوری شده است.

تست‌های طبقه‌بندی شده: در هر درس، ده تست جهت آشنایی شما دانش‌آموزان با سؤالات چهارگزینه‌ای و آمادگی برای‌ آزمون‌های تستی آورده شده است.

امتحانات پایانی: در پایان کتاب نمونه‌ای از امتحانات نوبت اول و دوم گنجانده شده است تا در شب امتحان آن‌ها را حل کرده و خودتان را بیازمایید.

مروری بر خلاصه کتاب:

* ترجمه کلیه‌ متون کتاب درسی به صورت تحت‌اللفظی و روان

* ارائه واژگان جدید به همراه مترادف،‌متضاد و جمع مکسر

* ارائه‌ سؤالات امتحانی به همراه پرسش‌های چهارگزینه‌ای

* ارائه‌ تمارین کتاب درسی به همراه قواعد

* ارائه امتحان میان سال و پایان سال


مولف : لیلا علی نژاد
تعداد صفحات : 152
سال انتشار : 1394


قیمت - اصلی: 130000  ریال
با تخفیف نوع کاربر آبی(117000 ریال)