از آن‌جایی که کتب فارسی دوره‌ی اول متوسطه با ساختار آموزشی جدید تألیف شده است و تازگی مطالب، مشکلات و دغدغه‌هایی را برای دانش‌آموزان پدید آورده است. مؤلف را بر آن داشت که حاصل تجربیات خود را در کتابی جامع به طبع آورد.

پیامد تغییر و نگرش جدید، نیاز به شاخص‌هایی نو برای دانش‌آموزان عزیز در حیطه‌ی ارزشیابی دارد. کتاب حاضر بر پایه‌ی این نیت و با تکیه‌ بر مفاهیم کتاب فارسی نهم تدوین شده است.

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ معنی واژگان، اشعار و عبارات درس‌ها

* ارائه‌ی تاریخ ادبیات، دانش‌های زبانی و ادبی، واژگان مهم املایی درس‌ها

* پاسخ به تمامی سؤالات کتاب درسی (خودارزیابی، گفت و گو، نوشتن)

* ارائه بانک کامل سؤالات امتحانی طبقه‌بندی شده با پاسخ

* ارائه‌ قالب‌های شعری و آرایه‌های ادبی دوره اول متوسطه

* ارائه پرسش‌های چهارگزینه‌‌ای با پاسخ


مولف : سعید قدردان
تعداد صفحات : 132


قیمت - اصلی: 100000  ریال
با تخفیف نوع کاربر آبی(90000 ریال)