بقیه در ادامه مطلب

معدل نیاز بالا 17+  برای وارد شدن به این رشته

در این پست تمام زیر شاخه های یا زیر گروه های رشته ریاضی فیزیک قرار داده شده است.(پیوند تمامی آن ها مربوط به ویکیپدیا است)

زیر گروه ۱

زیر گروه ۲

زیر گروه ۳