این هم از مجموعه لغات درس اول زبان انگلیسی نهم. به نظر شما در درس اول کتاب زبان نهم حداکثر چند لغت می تواند وجود داشته باشد؟ ده تا!بیست تا! نه 53 تا لغت فقط در درس اول به همراه معنی لغت، مترادف، متضاد و مثال برای اکثر آن ها. ما در این مجموعه سعی کردیم تا هر لغتی در درس اول بود را جمع آوری کنیم چون در موسسات و آزمون های مانند آزمون های قلم چی از هیچ لغتی چشم پوشی نمی کنند و وقتی ما با آن لغات رو به رو میشم گیج می مانیم که این لغات از کجا آمده اند!

برای دانلود اینجا کلیک نمائید.

حتما حتما نظر خود را درباره این مجموعه لغات به ما بگویید


برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir