*********************

یا علی قبر پرستویت کجاست؟
آن گل صد برگ خوش بویت کجاست؟ 

*********************

فاطمه اکتفا به نامش نکنید
نشناخته توصیف مقامش نکنید
هر کس که در او محبت زهرا نیست
علامه اگر هست سلامش نکنید

 

شهادت حضرت فاطمه برهمگان تسلیت باد.